Maga pirolitočki kotlovi MA

Maga pirolitočki kotlovi MA

 • Visoka učinkovitost
 • 70 % smanjenje troškova grijanja (u usporedbi s kotlovima na lož ulje)
 • 40 % smanjenje troškova grijanja (u usporedbi s neplinificiranim ne-pirolitičkim kotlovima)
 • Jednostavno rukovanje i održavanje
 • Dugotrajno održavanje vatre
 • Snažan ispušni ventilator
 • Automatsko isključivanje ventilatora i gašenje pumpe u slučaju nestanka goriva (drva)
 • Visokokvalitetni i dugotrajni keramički blokovi
 • 2 vrste kotla sa PID kontrolom - STANDARD i PREMIUM
 • Dodatan ugođaj grijanja u kombinaciji s akumulacijskim tankom
 • Brzo i jednostavno rukovanje

Drago nam je predstaviti ekološki preporučljive (ECO-friendly) pirotlitičke kotlove na drva, izrađene u Republici Slovačkoj.

Kotlovi su konstruirani i izrađeni od visokokvalitetnih materijala. Tijelo kotlova izrađeno je od čeličnih varenih limova. Unutarnji dijelovi kotlova sastoje se od čeličnih ploča debljine 6 mm. MA kotlovi koji rade na principu sagorijevanja razlikuju se od konvencionalnih kotlova na drva.

Proces sagorijevanja radi na principu sakupljanja plinova pri ekstremno visokim temperaturama (1100 °C). Takav proces sagorijevanja plina iz drveta potpomognut je od strane usisnog ventilatora koji usisava zrak prvo u komoru za sagorijevanje, a nakon toga ispušta u mlaznice.

Ovakav visoko-učinkoviti sustav sagorijevanja može uštediti čak od 40 % do70 % troškova grijanja. Uobičajeno, kotlovi su opremljeni sa sigurnosnim rashladnim izmjenjivačem, protiv pregrijavanja. MAGA kotlovi izrađeni su prema European Standard EN 303-5:2001 i ispunjavaju najstrože kriterije za III razred emisije.

Komentari