Maga kotlovi na drva Serije D

Maga kotlovi na drva Serije D

  • Mogućnost grijanja na drva i otpadom od drveta
  • Dubina komore za sagorijevnje do 550 mm (D28, D35)
  • Visoka efikasnost sagorijevanja – manja potrošnja goriva
  • Kontrola rada termostatom
  • Regulacija protola dimnih plinova (turbolator)
  • Kontrola rada dimnjaka
  • Jednostavno rukovanje i održavanje
  • Dugotrajno održavanje vatre

Kotlovi na drva serije D koriste se za zagrijavanje stanova, kuća i ostalih građevina. Kotlovi su dizajnirani i napravljeni isključivo za grijanje na drva. Bilo koje suho drvo, a naročito sječka do maksimalne dužine od 550 mm (D28 i D35), može se koristiti kao gorivo.

Moguće je koristiti i komade drveta većeg promjera (cjepanice), ali pri tome će se smanjiti ocijenjeni izlaz topline i produžiti vrijeme sagorijevanja. Velika prednost su veliki opskrbni lijevak i otvor na vratima.

Kotlovi su izrađeni od visoko kvalitetnih čeličnih ploča, debljine od 5 mm (zid komore za sagorijevanje je u dodiru s vatrom i vodom), i 3 mm debljine (zidovi koji su u dodiru samo s vodom). Izolacijska obloga napravljena je od čeličnih ploča debljine 1 mm i završno obrađena tehnologijom statičkog plastificiranja.

Izolacijska obloga sadrži mineralnu vunu. Ložište je u obliku cijevi. Zahvaljujući modernom dizajnu prijenosa topline na površinu i komori za sagorijevanje, proces sagorijevanja radi vrlo efikasno smanjujući emisiju ispušnih plinova.

Termostatom se kontroliraju rad i snaga kojom radi kotao. Izmjenjivač topline, koji ima funkciju hlađenja, osigurava da se kotao ne pregrije. Kotao serije D s najpovoljnijom cijenom potpuno može zamijeniti bilo koje grijaće tijelo – kvalitetno, sigurno i pouzdano!

Komentari