Zašto peleti?

Zašto peleti?

Peleti su prešani drvni ostaci koji se dobiju mehaničkim prešanjem. Odlikuju se velikom ogrjevnom sposobnošću i čistoćom sastava. Grijanje na pelete novi je oblik grijanja korištenjem drvne biomase. Osnovne karakteristike peleta definirane su standardima DIN plus, ŐNORM M7135 te DIN 51731.

Prednost ovog goriva je što se može koristi automatizirano, slično kao tekuća i plinovita goriva. Kotlovi i peći za izgaranje peleta opremljeni su automatikom, koja vodi cijeli proces grijanja prema zadanoj temperaturi prostora koji se grije. Uloga korisnika je da svakih nekoliko dana napuni spremnik peletima i da izbaci pepeo iz ložišta. Količina pepela u peletima kreće se od 0,5 % do 1,5 %, dakle, na jednu tonu izgorjelih peleta, ostane najviše 15 kg pepela. Velika razlika u jednostavnosti uporabe peleta u odnosu na uporabu ugljena ili drveta je očigledna. Iskoristivost toplinske energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod ugljena i drva najviše 70 %. U usporedbi s uporabom lož ulja, prednost peleta je u više nego dvostruko nižoj cijeni.

Usporedbe radi, 1 kg peleta proizvodi istu količinu topline kao:

0,6 m³ zemnog plina ili

0,50 l lož ulja.

Jednostavnost rukovanja automatskim radom uređaja stavlja pelete u sličan položaj kao i uporaba ulja za loženje ili plina. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavaju temperaturu koja se zada te imaju automatsko doziranje. Sve im to daje praktičnu prednost u odnosu na grijanje na drva ili ugljen.

Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg).

  • 2 kg peleta ≈ 1 l ulja za loženje
  • 1,65 kg peleta ≈ 1 m³ zemnog plina
  • 650 kg peleta zauzima 1 m³ prostora
  • 1 kg/h peleta ≈ 5 kWh toplinske energije
  • 3 m³ peleta ≈ 1 000 lit ulja za loženje

Ostale karakteristike peleta su:

1. Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

2. Pripadaju obnovljivim izvorima energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda.

3. CO2 neutralan.

4. Cijena je u usporedbi s ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorijevanja najniža!

  • Uporaba jedne tone peleta, za istu količinu topline za grijanje, zamjenjuje 500 litara lož ulja, ili 450 kg propan-butana, ili 600 m³ prirodnog plina, ili 4.800 kWh električne energije.
  • Pri izgaranju ostaje tek 0,5 – 1 % pepela.

5. Za skladištenje peleta treba otprilike mjesta kao i za spremnike loživog ulja, znači jednu manju podrumsku prostoriju, naravno ovisno o potrošnji. Kod visine podrumske prostorije od 2 do 2,20 m trebate površinu od cca 1,5 m2  po toni potrošnje. Primjer: ako trebate 5 tona peleta, trebate podrumsku prostoriju od cca 7,5 m2. Svi oni koji su do tada koristili spremnike za loživo ulje doći će do zaključka da je za loživo ulje potreban gotovo isti prostor. Naravno, postoji mogućnost spremanja peleta u podzemne spremnike ili silose koji se nalaze izvan građevine, npr. u garaži. Ako je pak podrum premali, postoji mognućnost punjenja dva puta godišnje što je dosta čest slučaj i kod loživog ulja.

6. Pakiranje i transportiranje peleta je u PVC vrećama od 15 kg (65 vreća/paleta) ili u „Big Bag“ vrećama od 1 t.


Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  podešavanje.

Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200 m³ je oko 15 kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 - 6 kW (1 kg). Potrošnja peleta na najvećoj snazi je je oko 2,6 kg/sat, znači u kunama oko 4-5 kuna/sat. Cijena peleta ne ovisi o cijeni nafte i plina, znači da eventulano povećanje cijene nafte i plina na svjetskom tržištu, neće povećati cijenu pelete zato što su peleti proizvod iz lokalnih resursa, naših šuma i proizvode se u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj postoji nekoliko proizvođača peleta i sama proizvodnaj peleta iz godine u godinu sve je veća. Maloprodajna cijena peleta kod nas je oko 120-170 eura/tona. Ako godišnje trošite 2000 l loživog ulja, što odgovara godišnjim troškovima od cca 2000 eura, kod grijanja na pelete godišnja potrošnja istih iznosila bi oko 4000 kg uz godišnje troškove od 680 eura. Isplativost je više nego evidentna.

Pogledajte naš asortiman proizvoda koje za energent koriste pelet.

Komentari