Drvo

Drvo

Kemijski gledano, drvo se sastoji od 40 do 50 % celuloze, 20-30 % lignina i 20-30 % ostalih tvari (ugljikohidrata, masti, tanina, mineralnih soli).

Kao što vrijedi za sve biljke, drvo je rezultat fotosinteze i složenog lanca kemijske reakcije pri čemu se solarnom energijom, a počevši od jednostavnih "sirovina" (ugljikovog dioksida iz zraka i vode, mineralne soli iz tla) koje su uvijek prisutne na površini našeg planeta, omogućava biljkama proizvodnja novih organskih tvari.

Kada drvo izgori, završava ciklus prijenosa energije i različitih elemenata od kojih je satavljeno: kemijska energija koja se nalazi u drvetu oslobađa se u obliku svjetlosti i topline; voda odlazi natrag u atmosferu u obliku vodene pare i onda se vraća na zemlju u obliku kiše; ugljični dioksid odlazi u zrak, a mineralne soli odlaze u zemlju kao pepeo.

Drvo je izvor energije koji je:

OBNOVLJIV IZVOR: neprekidno se obnavlja od rasta grmlja do drveća. Osim sječe drva na odgovoran način, značajnije mjesto zauzima i čovjekova briga oko zdravog obnavljanja i rasta šuma. Promoviranje uporabe drva kao goriva nije prijetnja za naše šume. Umjesto toga, to je snažan poticaj da se brine o njima i na svim razinama društva. Drva za ogrjev dolaze s plantaža koje se uzgajaju za potrebe grijanja.

NEUTRALNO: uzimajući u obzir emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu ("CO2 neutralno") jer je ugljični dioksid otpušten izgaranjem jednak količini koja je apsorbirana prije nekoliko godina procesom fotosinteze.

ČISTO: jer na kraju procesa izgaranja (ako se provodi pravilno) SAMO prirodne tvari ostaju u netoksičnim količinama za žive organizme, a kojih u okolišu i inače ima posvuda.

Navikli smo razmišljati o stabalima kao prijateljima jer nam ona daju kisik. Počnimo ih smatrati prijateljima jer uklanjaju višak ugljičnog dioksida iz zraka i jer nam omogućavaju korištenje energije sunca za zagrijavanje naših domova.

Komentari